Category Archives: Javna nabava

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „JAVNA NABAVA“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „JAVNA NABAVA“

 

Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.

Mjesto održavanja: Adria Edu, Višnjan, Istarska 27

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

 

Riječ voditeljice

Za uspješnije pokretanje održivog regionalnog i ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja. Osobito stoga što nam je kod izrade projektnih prijedloga za kapitalna ulaganja i značajnijih investicijskih ulaganja neophodna znanja koja će se usvojiti kroz program edukacije „JAVNA NABAVA“.

 

Svrha stručnog usavršavanja Javna nabava je obučavanje polaznika za opća i specifična znanja i vještine o različitim tipovima nabave, planiranje i implementacije postupaka javne nabave u privatnom, javnom i civilnom sektoru u Republici Hrvatskoj.

Program je ustrojen prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima. Naglasak je na stjecanju stručnog i praktičnog znanja i vještina sa njegovom primjenom u praksi koje se može odmah primjeniti na tržištu rada. Nakon završenog stručnog usavršavanja polaznici će biti u stanju praktično i samostalno raditi javnu nabavu za korisnike privatnog, javnog i civilnog sektora.

U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

 

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

 

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) polaznika programa stručnog usavršavanja „Javna nabava“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o različitim tipovima nabave, planiranja i implementacije postupaka javne nabave, te uvid u obvezne odredbe, zahtjeve i prikladne postupke u Zakonu o javnoj nabavi. Principi koji povezuju javnu nabavu i dobro upravljanje, uključujući mjere antikorupcije, čine sastavni dio programa.

 

Tematska područja:

 1. Sustav javne nabave
 2. Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 3. Održiva javna nabava
 4. Planiranje u sustavu javne nabave
 5. Postupci i načini javne nabave

 

 

 1. Dokumentacija za nadmetanje
 2. Ponuda
 3. Pravna zaštita
 4. Objave o javnoj nabavi
 5. Uvod u koncesije i javno privatno partnerstvo
 6. Vježbe provedbe postupka javne nabave

 

Završni rad:

Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju „Javna nabava“ i ostvaruje 10 ECTS bodova.

 

Profesori:

Prof. dr. sc Željko Turkalj

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Prof. dr. sc. Dražen Barković, professor emeritus

Prof. dr. sc. Jasna Horvat

Prof. dr. sc. Željko Požega

 

Predavači:

Marinko Bašurić, dipl.iur.

Davor Slivka, mag.ing.agr., iur.

Zlatko Hosu, dipl.iur.

Katarina Depope Radman, dipl.iur.

 

Cijena Programa:

Visina školarine iznosi 5.000,00 kuna. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.

Podaci za plaćanje: žiro-račun Fakulteta 2500009-1102013376 (Hypo Alpe Adria Bank d.d.), poziv na broj: „ OIB polaznika“.

 

Informacije i kontakti:

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/strucno-usavrsavanje-javna-nabava/ ili se možete obratiti:

Katica Križanović, univ.spec. oec., tel: + 385 (0) 31 22 44 90 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4073 e-mail: katica.krizanovic@gmail.com