Category Archives: Upravljanje projektnim ciklusom

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „UPRAVLJANJE PROJETKNIM CIKLUSOM“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „UPRAVLJANJE PROJETKNIM CIKLUSOM“
Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.
Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku
Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 130 sati.
Riječ voditeljice
Procesom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji i njezinim članstvom postali su dostupni značajni pretpristupni fondovi. U programskom razdoblju 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoje je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.1. Ali Hrvatska koristi i fondove FAO, Svjetske banke, UNESCO, UNDP i niza drugih donatora koji traže Project Cycle Management (PCM) pristup. Novac se dodjeljuje za projekte koji su izrađeni u skladu s PCM metodologijom.
Stručni konzultanti koji izrađuju projekte prema toj metodologiji naplaćuju svoje usluge oko 5% vrijednosti investicije. Ukoliko Vas zanima da svojim znanjem i zalaganjem participirate u zaradi preko 50 milijuna € na uslugama izrade projekata prema EU fondovima i stranim donatorima tada Vam je neophodno znanje koje ćete steći na programu stručnog usavršavanja.
Svjesni te činjenice i upoznati s nedovoljnom razinom potrebnih znanja u izradi projekta prema PCM metodologiji, a u želji da se istočna Hrvatska značajnije uključi u korištenje EU i svih drugih inozemnih fondova, Ekonomski fakultet u Osijeku donio je odluku o ustroju programa stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM“.
Svrha je da se polaznike obuči o načinu, pristupu i izradi PCM projekata. Program je utemeljen na osnovu istraživanja i SWOT analize o stanju u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Za uspješnije pokretanje održivog ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja. Obzirom da se na područjima istočne Hrvatske događaju poslovne aktivnosti na uključivanju u europske gospodarske tokove, predstoji nam povezivanje, međusektorska suradnja i razni oblici partnerstva.
Na ovom programu upoznati ćete kolege s kojima ćete zajedno moći aplicirati i na najveće projekte. Trajanje Programa je dva modula. Ustrojen je prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima. Suvremena specijalistička i stručna obrazovanja postaju sve važnija na tržištu rada. Naglasak je da se obrađuju aktualne teme primjenom teoretskih i praktičnih znanja. Na tržištu rada tako stječete veliku prednost. Nakon Programa biti ćete u stanju praktično i samostalno izrađivati projekte za EU fondove. Izobrazba će se provoditi interaktivno, na stvarnim primjerima. U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

Završetkom programa polaznik dobiva Uvjerenje o završenom programu stručnog usavršavanja za PCM – Upravljanje projektnim ciklusom i ostvaruje 60 ECTS bodova.
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije
Kompetencija (katalog znanja) svršenog polaznika seminara po programu stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi projekata prema PCM metodologiji.
Tematska područja:
Predmeti I modula:
Obvezni predmeti:
1. Upravljanje projektnim ciklusom
2. Mapiranje – (STAKE HOLDER ANALIZA, SWOT, PEST, programsko stablo)
3. Logička matrica (njena svrha i izrada)
4. Oblikovanje i izrada prijedloga projekta
5. Upravljanje proračunom projekta
Izborni predmeti:
1. Ruralni razvoj / Regionalni razvoj
2. Socijalno poduzetništvo / Društveno odgovorno poslovanje
3. Međusektorska suradnja / Partnerstva
Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta prvog modula
Predmeti II modula:
Obvezni predmeti:
1. Upravljanje projektom i vremenski dijagram
2. Upravljanje ljudskim resursima
3. Monitoring i evaluacija
4. Programsko i financijsko izvještavanje
5. Prikupljanje sredstava
Izborni predmeti:
1. Odnosi s javnošću (PR) / Javno zagovaranje (SPIN i PR)
2. Društveni marketing
3. Financijski menadžment projekta
4. Bilanciranje osobnog i društvenog kapitala
Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta drugog modula
Završni rad:
Samostalni stručni rad na projektu. Izradom samostalnog rada polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju za PCM – Upravljanje projektnim ciklusom i ostvaruje 60 ECTS bodova.
Profesori:
Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Dražen Barković
Prof. dr. sc. Vladimir Cini
Prof. dr. sc. Branimir Marković
Prof. dr. sc. Mane Medić
Prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
Prof. dr. sc. Željko Požega
Doc. dr. sc. Ljerka Sedlan König
Doc. dr. sc. Dražen Ćućić
Predavači:
Gordana Stojanović, univ. spec. europ. studija
Miroslav Varga, univ. spec. europ. studija
Damir Lajoš, dipl. oec.
Katica Križanović, univ. spec. oec.
Cijena Programa:
Cijena programa je 18.750,00 kuna (15.000,00 kuna + PDV 3,750,00 kuna) – mogućnost plaćanja u dvije rate – prva rata kod upisa, druga po početku drugog modula. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i mentorstvo pri izradi projektnih prijedloga.

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/strucno-usavrsavanje-upravljanje-projektnim-ciklusom/ ili se možete obratiti:
Katica Križanović, univ.spec. oec., tel: + 385 (0) 31 22 44 90 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4073 e-mail: katica.krizanovic@gmail.com