Category Archives: Cost – benefit analiza

„C & B ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI INVESTCIJSKIH PROJEKATA“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „C & B ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI INVESTCIJSKIH PROJEKATA“
Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.
Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku
Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.
Riječ voditeljice
Cost & Benefit (C&B) analiza2 je metoda kojom se procjenjuju prednosti i nedostaci nekog projekta. Ova analiza je postupak kojim se prosuđuju društvene koristi i društvene štete, koje će se predvidivo pojaviti ostvarenjem nekog projekta. Prema tome, za razliku od analitičkih metoda kojima se prosuđuje individualna efikasnost samog projekta, ova analiza razmatra ukupne društvene efekte projekta. Njezina primjena dolazi u obzir prije svega kod infrastrukturnih objekata, ali se primjenjuje i kod ostalih projekata u slučaju postojanja znatnije društvene koristi i štete. Problematična je činjenica da se “štete” i “koristi” nerijetko ne mogu izraziti novčano, pa je potrebno pribjeći bodovanju određenih pojava, tako da se utvrdi što je veće – “štete” ili “koristi”. Slijedom toga, osnovni je cilj programa „Cost & Benefit Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade C&B analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova Europske unije.
Program predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada. Program je namijenjen: predstavnicima tijela državne i javne uprave, te lokalne i regionalne samouprave, zaposlenima u ustanovama i poduzećima u javnom vlasništvu, zaposlenima u ustanovama i trgovačkim društvima u privatnom vlasništvu, zaposlenima u regionalnim razvojnim agencijama, bankama, konzultantskim kućama, projektantima, revizorima, te svim ostalim zainteresiranim.
U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima. Uz profesore Ekonomskog fakulteta sudjeluju i stručnjaci iz prakse koji su radili na izradi odobrenih projekata. Završetkom programa polaznik dobiva Uvjerenje o završenom programu stručnog usavršavanja za C&B analizu troškova i koristi investicijskih projekata i ostvaruje 10 ECTS bodova.
2 Naziv Cost-Benefit analize potječe od engleskih riječi “cost” i “benefit”, koje znače trošak i korist
Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije
Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika Programa stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi analize troškova i koristi investicijskih projekata.
Tematska područja:
1. Uvodno o C & B (sadržaj analize & identfikacija i ciljevi projekta)
2. Regionalni i ruralni razvoj
3. Analiza opravdanosti i mogućnosti
4. Financijska analiza
5. Socio-ekonomska analiza
6. Osjetljivost i rizik
7. Mapiranje
8. Bilanciranje lokalne samouprave značaj i uloga imovine u vlasništvu JLS na stvaranje prihoda
9. Razvoj poduzetništva u okviru JLS i regije
10. Međusektorska suradnja i partnerstva u razvoju JLS
11. Sažetak i zaključak projekta C & B analize
Profesori:
Prof. dr. sc Željko Turkalj
Prof. dr.. sc. Slavica Singer, professor emeritus
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Nataša Šarlija
Prof. dr. sc. Ksenija Čulo
Prof. dr. sc. Željko Požega
Predavači:
Damir Lajoš, dipl.oec.
Miroslav Varga univ. spec. europskih studija
Katica Križanović univ. spec.oec.
Završni rad:
Pravo na stjecanje uvjerenja o završenom programu stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ polaznik stječe na osnovu primjera izrađenog Projekta za kapitalna ulaganja i ostvaruje 10 ECTS bodova.
Cijena Programa:
Cijena programa iznosi 5.000,00 kn + PDV – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.