Category Archives: Usavršavanje čelnika općina i gradova

USAVRŠAVANJE ZA ČELNIKE JLiPS

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ČELNIKE JLiPS

 

Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

Riječ voditeljice

S obzirom na potrebu za novim suvremenim znanjima i trendovima rada u JL i PS, a u skladu s regionalnim i ruralnim razvojem naš Fakultet sastavio je Program stručnog usavršavanja za načelnike JL i PS.

Svrha stručnog usavršavanja je obučavanje polaznika o načinu, pristupu u vođenju gospodarske politike JL i PS . Stručno usavršavanje je utemeljeno na osnovu istraživanja PEST i SWOT analize o potrebi za potrebnim stručnim znanjem koje treba imati osoba u vođenju poslovne politike JL i PS .

Za uspješnije pokretanje održivog regionalnog i ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja za kvalitetno vođenje i organiziranje poslova koristeći partnerstva, prekograničnu suradnju i društvene mreže u regiji bližeg i daljnjeg okruženja.. Osobito stoga što kod ulaska RH u sustav EU treba novi pristup razvoju koji se temelji na principima demokracije, održivom razvoju, gospodarskom pristupu korištenju društvene imovine, korištenju sredstava svjetskih novčarskih institucija, a posebice sredstava strukturnih i kohezijskog fonda EU.

S obzirom da se na područjima istočne Hrvatske događaju poslovne aktivnosti koje su vezane za europske gospodarske tokove, stjecanje novih znanja predstavlja imperativ za sadašnje i buduće čelnike JL i PS.

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) polaznika Programa stručnog usavršavanja za čelnike JL i PS ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i radu na programima gospodarskog razvoja svoje JL i PS u okviru regije i cijele RH.

Tematska područja:

1. Međunarodna gospodarska politika – globalizacija

2. Decentralizacija, razvoj i modernizacija regionalne samouprave u RH

3. Financiranja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Bilančna politika i isplativost vlastite imovine u vlasništvu JL i PS

4. Fondovi EU

5. Regionalna politika EU i ruralni razvoj

 

 

6. Lokalna samouprava i europska integracija

7. Partnerstvo i međusektorska povezanost, Prekogranična suradnja

8. Mapiranje, SWOT i PEST analize

9. Poduzetništvo

10. Čimbenici gospodarskog razvoja

 

Profesori:

Prof. dr. sc Zvonimir Lauc

Prof. dr.. sc. Slavica Singer

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Prof. dr. sc Josip Kregar

Doc. dr. sc. Vedran Đulabić

Doc. dr. sc. Anamarija Musa

Doc. dr. sc. Tereza Roglić Lugarić

Predavači:

Dr. sc Davor Brunčić

Dr. sc. Željko Kraljičak

Dr. sc. Stjepan Ribić

Katica Križanović, univ. spec. oec.

Miroslav Varga, univ. spec. europskih studija

Gordana Stojanović, univ. spec. europskih studija

Završni rad:

Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanja za čelnike JLiPS i ostvaruje 10 ECTS bodova.

Cijena Programa:

Cijena programa iznosi 5.000,00 kn + PDV – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.