Category Archives: Upravljanje nepoljoprivrednim djelatnostima na OPG-u – Ruralni turizam i sl.

PROGRAM UPRAVLJANJA NEPOLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

PROGRAM UPRAVLJANJA NEPOLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

       Voditelj Programa:                                                                               Dekan:

 Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić                                             Prof. dr. sc. Vlado Guberac

Cijena Programa je:

 1. 500,00 kn po polazniku


“Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” usmjeren je na dodatnu edukaciju nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaposlenima na OPG-poljoprivrednim gospodarstvima, te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom u sklopu razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na svojim ili drugim gospodarstvima.

Polaznici se educiraju za poznavanje razvoja proizvoda i usluga u ruralnom prostoru, diverzifikaciji i poslovnom povezivanju, korištenju i povlačenju sredstava EU te upravljanju i formiranju cijena proizvoda i usluga u nepoljoprivrednim djelatnostima. Uz navedeno polaznici imaju mogućnost proširiti spoznaje i kroz dodatne informacije o standardizaciji kvalitete proizvoda i uspluga, zaštiti i označavanju poljoprivrednih proizvoda, primjeni operativnog marketing plana te društvenom poslovanju i lokalnoj zajednici.

Navedena obilježja programa cjeloživotnog obrazovanja objedinjuju minimum specifičnih znanja potrebnih za uspješno uvođenje i upravljanje nepoljoprivrednim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Polaznik po završetku “Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” za razliku od postojećih kadrova, ima dodatna stručna, upravljačka i organizacijska znanja za samostalno ili umreženo timsko uvođenje i upravljenje nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima. Nove tehnike i tehnologije utječu na brze promjene u poljoprivrednoj proizvodnji koje se odražavaju i na promjene upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima. Stoga je neophodna permanentna edukacija poljoprivrednika s ciljem njihovog prilagođavanja novim tržišnim uvjetima.

Zaključno, program je usmjeren na razvoj novih kompetencija koje će polaznika osposobiti za razvoj novih proizvoda i usluga u ruralnom prostoru čije će aktivnosti biti diverzificirane kroz različite oblike poslovnog udruživanja baziranih na društvenom poslovanju lokalne zajednice i menadžmentu nepoljoprivrednih djelatnosti.

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

1. OPĆI DIO

 1.1. Naziv i vrsta programa edukacije

Naziv programa edukacije je “Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima”.

 1.2. Nositelj programa edukacije

Nositelj programa edukacije je Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

 1.3. Trajanje programa edukacije

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” traje 40 sati interaktivne nastave.

4. Uvjeti upisa za program edukacije

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” mogu upisati nositelji i članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te druge pravne ili fizičke osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom u sklopu razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na svojim ili drugim gospodarstvima. Također, program je namijenjen i svima koji žele nadopuniti svoje znanje iz područja upravljanja i poslovnog povezivanja poljoprivrednih gospodarstava.

5. Kompetencije koje stječu polaznici završetkom programa edukacije

Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika “Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja iz:

 • planiranja i organiziranje ruralnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • poslovnog povezivanja i diverzifikacije ruralnih aktivnosti,
 • razvoja proizvoda i usluga kroz operativno marketing planiranje,
 • formiranja cijena proizvoda i usluga nepoljoprivrednih aktivnosti,
 • standardizacije kvalitete i zaštite poljoprivrednih proizvoda,
 • izvoria financiranja razvojnih projekata,
 • društvenog poslovanja u lokalnoj zajednici.

 6. Duljina edukacije i stjecanje potvrde o završenom programu

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” traje 40 sati interaktivne nastave. Pravo na stjecanje potvrde o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja polaznik stječe polaganjem ispita čime ostvaruje 10 ECTS bodova.

 

2. Opis programa

 Tematska područja:

 

 1. Razvoj proizvoda i usluga ruralnog prostora
 2. Diverzifikacija i poslovno povezivanje
 3. Izvori financiranja razvojnih projekata
 4. Upravljanje nepoljoprivrednim aktivnostima
 5. Formiranje cijena proizvoda i usluga

 

Izborni kolegiji:

 

 1. Upravljanje kvalitetom i standardizacija
 2. Zaštita i označavanje poljoprivrednih proizvoda
 3. Društveno poslovanje i lokalna zajednica
 4. Operativno marketing planiranje

program

izborni-kolegiji

PROFESORI I PREDAVAČI:

 

 1. dr.sc. Krunoslav Zmaić
 2. prof.dr.sc. Ružica Lončarić
 3. prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
 4. prof.dr.sc. Jadranka Deže
 5. dr.sc. Igor Kralik
 6. dr.sc. Tihana Sudarić
 7. dr.sc. Snježana Tolić
 8. sc. Jelena Kristić
 9. sc. Lidija Maurović Košćak
 10. Ana Crnčan, dipl.ing.agr.
 11. Tugomir Majdak, dipl.ing.agr.
 12. David Kranjac, dipl.ing.agr.
 13. Zrinka Tolušić, mag.ing.agr.