Category Archives: Proizivodnja pčelinjim proizvodima

Program edukacije proizvođača meda

  1. Program edukacije proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

 

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je 11. travnja 2011. godine suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Program edukacije traje 30 sati; sadržaji su raspoređeni na teorijski i praktični dio, a provode se u obliku seminara: seminar za početnike; seminar za napredne pčelare; seminar o integriranoj kontroli nametnika.

Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Do danas je, na gore navedenom programu cjeloživotnoga učenja, osposobljeno u šest turnusa 107. polaznik.