Category Archives: POLJOPRIVREDNI PROGRAMI

Upravljanje projektima u ruralnom razvoju

Upravljanje projektima u ruralnom razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je program u okviru cjeloživotnog učenja.

Program stručnog usavršavanja traje 150 sati, 110 interaktivnih radionica i 40 sati praktičnog stručnog rada. Po završetku programa stručnog usavršavanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju na hrvatskom jeziku, ovjeren popratni list o načinu provjere znanja te stjecanju 60 ECTS bodova.

Do danas ne Fakultetu su organizirana dva turnusa usavršavanja i to: u akademskoj godini 2012./13. sa 51 polaznikom i u akademskoj godini 2013./14. sa 69 polaznika, koji su uspješno završili isti.

Stručnjak za ruralni razvoj

Stručnjak za ruralni razvoj

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Program edukacije traje 60 sati, provodi se u jednom tjednu ili u terminima petkom i subotom. Sadržaji su podijeljeni u šest programskih cjelina i jedan seminar, a izvode se putem interaktivnih radionica te završnog ispita. Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Navedeni program, do danas, organiziran je jednom i isti završilo 25 polaznika.

Program edukacije proizvođača meda

 1. Program edukacije proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

 

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je 11. travnja 2011. godine suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Program edukacije traje 30 sati; sadržaji su raspoređeni na teorijski i praktični dio, a provode se u obliku seminara: seminar za početnike; seminar za napredne pčelare; seminar o integriranoj kontroli nametnika.

Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Do danas je, na gore navedenom programu cjeloživotnoga učenja, osposobljeno u šest turnusa 107. polaznik.

PROGRAM UPRAVLJANJA NEPOLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

PROGRAM UPRAVLJANJA NEPOLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

       Voditelj Programa:                                                                               Dekan:

 Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić                                             Prof. dr. sc. Vlado Guberac

Cijena Programa je:

 1. 500,00 kn po polazniku


“Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” usmjeren je na dodatnu edukaciju nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaposlenima na OPG-poljoprivrednim gospodarstvima, te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom u sklopu razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na svojim ili drugim gospodarstvima.

Polaznici se educiraju za poznavanje razvoja proizvoda i usluga u ruralnom prostoru, diverzifikaciji i poslovnom povezivanju, korištenju i povlačenju sredstava EU te upravljanju i formiranju cijena proizvoda i usluga u nepoljoprivrednim djelatnostima. Uz navedeno polaznici imaju mogućnost proširiti spoznaje i kroz dodatne informacije o standardizaciji kvalitete proizvoda i uspluga, zaštiti i označavanju poljoprivrednih proizvoda, primjeni operativnog marketing plana te društvenom poslovanju i lokalnoj zajednici.

Navedena obilježja programa cjeloživotnog obrazovanja objedinjuju minimum specifičnih znanja potrebnih za uspješno uvođenje i upravljanje nepoljoprivrednim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Polaznik po završetku “Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” za razliku od postojećih kadrova, ima dodatna stručna, upravljačka i organizacijska znanja za samostalno ili umreženo timsko uvođenje i upravljenje nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima. Nove tehnike i tehnologije utječu na brze promjene u poljoprivrednoj proizvodnji koje se odražavaju i na promjene upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima. Stoga je neophodna permanentna edukacija poljoprivrednika s ciljem njihovog prilagođavanja novim tržišnim uvjetima.

Zaključno, program je usmjeren na razvoj novih kompetencija koje će polaznika osposobiti za razvoj novih proizvoda i usluga u ruralnom prostoru čije će aktivnosti biti diverzificirane kroz različite oblike poslovnog udruživanja baziranih na društvenom poslovanju lokalne zajednice i menadžmentu nepoljoprivrednih djelatnosti.

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

1. OPĆI DIO

 1.1. Naziv i vrsta programa edukacije

Naziv programa edukacije je “Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima”.

 1.2. Nositelj programa edukacije

Nositelj programa edukacije je Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

 1.3. Trajanje programa edukacije

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” traje 40 sati interaktivne nastave.

4. Uvjeti upisa za program edukacije

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” mogu upisati nositelji i članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te druge pravne ili fizičke osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom u sklopu razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na svojim ili drugim gospodarstvima. Također, program je namijenjen i svima koji žele nadopuniti svoje znanje iz područja upravljanja i poslovnog povezivanja poljoprivrednih gospodarstava.

5. Kompetencije koje stječu polaznici završetkom programa edukacije

Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika “Programa upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja iz:

 • planiranja i organiziranje ruralnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • poslovnog povezivanja i diverzifikacije ruralnih aktivnosti,
 • razvoja proizvoda i usluga kroz operativno marketing planiranje,
 • formiranja cijena proizvoda i usluga nepoljoprivrednih aktivnosti,
 • standardizacije kvalitete i zaštite poljoprivrednih proizvoda,
 • izvoria financiranja razvojnih projekata,
 • društvenog poslovanja u lokalnoj zajednici.

 6. Duljina edukacije i stjecanje potvrde o završenom programu

“Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima” traje 40 sati interaktivne nastave. Pravo na stjecanje potvrde o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja polaznik stječe polaganjem ispita čime ostvaruje 10 ECTS bodova.

 

2. Opis programa

 Tematska područja:

 

 1. Razvoj proizvoda i usluga ruralnog prostora
 2. Diverzifikacija i poslovno povezivanje
 3. Izvori financiranja razvojnih projekata
 4. Upravljanje nepoljoprivrednim aktivnostima
 5. Formiranje cijena proizvoda i usluga

 

Izborni kolegiji:

 

 1. Upravljanje kvalitetom i standardizacija
 2. Zaštita i označavanje poljoprivrednih proizvoda
 3. Društveno poslovanje i lokalna zajednica
 4. Operativno marketing planiranje

program

izborni-kolegiji

PROFESORI I PREDAVAČI:

 

 1. dr.sc. Krunoslav Zmaić
 2. prof.dr.sc. Ružica Lončarić
 3. prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
 4. prof.dr.sc. Jadranka Deže
 5. dr.sc. Igor Kralik
 6. dr.sc. Tihana Sudarić
 7. dr.sc. Snježana Tolić
 8. sc. Jelena Kristić
 9. sc. Lidija Maurović Košćak
 10. Ana Crnčan, dipl.ing.agr.
 11. Tugomir Majdak, dipl.ing.agr.
 12. David Kranjac, dipl.ing.agr.
 13. Zrinka Tolušić, mag.ing.agr.

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji. Pozicija učilišta je odlična jer se nalazi u središtu Istre na samom izlazu Istarske autoceste.

exterieur_06vpsvisnjan004

palaca-miani

Lokaciju učilišta u formiranju možete vidjeti u prilogu:

lokacija-1

lokacija-2

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

 • 6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta
 • Kompletna oprema za potrebe obrazovanja
 • Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)
 • 23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEMJ. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA
 • img_6272
 • img_6280

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

 • U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA
 • U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.