Category Archives: PREHRAMBENO – TEHNOLŠKI PROGRAMI

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji. Pozicija učilišta je odlična jer se nalazi u središtu Istre na samom izlazu Istarske autoceste.

exterieur_06vpsvisnjan004

palaca-miani

Lokaciju učilišta u formiranju možete vidjeti u prilogu:

lokacija-1

lokacija-2

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

  • 6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta
  • Kompletna oprema za potrebe obrazovanja
  • Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)
  • 23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEMJ. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA
  • img_6272
  • img_6280

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

  • U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA
  • U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.