Category Archives: PROGRAMI OBRAZOVANJA – ZBIRNO

CJELOŽIVOTNO UČENJE

CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencije za osobne, društvene i profesionalne potrebe u skladu  sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“ br. 22/13).

Ljudi kao glavni nositelji ideja, informacija, novih znanja i vještina postaju strateška osnovica razvitka suvremenih kompetitivnih gospodarstava i društava. U mnogim područjima energija ili sirovine (materijali) nisu temeljni pokretači i nositelji razvitka nego kreativni, sposobni i visokoobrazovani ljudi.

Neprestano učenje, obrazovanje, stjecanje novih znanja i vještina zato postaje neminovnost izbog sljedećih dodatnih činjenica: formalni i obvezni obrazovni sustavi su tromi i nisu spremni za brže promjene; potreba drugačije sinteze i strukturiranja podataka, informacija i znanja te njegove što brže primjene; potreba neprestanog prilagođavanja promjenjivim uvjetima društvenog i poslovnog okruženja i pojava novih ekonomija, zanimanja i područja rada.

Cjeloživotno učenje je koncept koji promovira postupnu preobrazbu u učeću zajednicu zadovoljnih pojedinaca, a time i kompetitivne organizacije i društva utemeljenog na neprestanom stvaranju, obnavljanju i primjeni novih znanja, vještina i stavova (vrednota). Znatiželja, radost učenja novog, motiviranost i navike neprestanog učenja stvaraju se u mlađim životnim razdobljima. Stoga je cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj glavni mehanizm kojim se potiču osobni rast i razvoj te sprečavaju stagnaciju i rutinu u životu pojedinca i u društvu.

Kroz misiju i viziju Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku vidljivo je kako cjeloživotno učenje služi zajednici i doprinosi razvoju društva u cjelini.

Na Fakultetu je izrađeno nekoliko programa za cjeloživotno učenje, koji su dobili i odobrenje Senata Sveučilišta, a kojima se doprinosi kontinuiranoj izobrazbi poljoprivrednih stručnjaka i proizvođača.

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA ZA 2017.G.

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU ZA 2017.G.

Student Reading at Desk

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji.

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

–        6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta

–        Kompletna oprema za potrebe obrazovanja

–        Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)

–        23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA

Na učilištu ADRIA EDU u formiranju se nastava provodi u malim grupama i znanje se usvaja kroz aktivni pristup prenošenja znanja. Polaznici su ravnopravni sudionici u procesu obrazovanja, a ne pasivni promatrači koji reproduciraju tuđa znanja i spoznaje. Naglasak je na timskom radu, ali u isto vrijeme posebna pažnja posvećuje se individualnom pristupu svakom polazniku, njegovim intelektualnim potrebama i afinitetima.

Pregled programa koji će se provoditi sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA u 2017g. dajemo u nastavku:

Ekonomska grupa

Više podataka o svakom programu možete vidjeti na linku, odnosno u prilogu za svaki program:

Poljo grupa

Više podataka o svakom programu možete vidjeti na linku, odnosno u prilogu za svaki program:

Prehr-tehn grupa

Više podataka o svakom programu možete vidjeti na linku, odnosno u prilogu za svaki program:

 • Proizvodnja kobasica
 • Proizvodnja sira
 • Sigurnost hrane HACCP
 • Industrijsko sušenje
 • Senzorska analiza
 • Zdravo iz tanjura
 • Proizvodnja voćnih destilata

Umjetnička grupa

Više podataka o svakom programu možete vidjeti na linku, odnosno u prilogu za svaki program:

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

–        U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA

–        U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji. Pozicija učilišta je odlična jer se nalazi u središtu Istre na samom izlazu Istarske autoceste.

exterieur_06vpsvisnjan004

palaca-miani

Lokaciju učilišta u formiranju možete vidjeti u prilogu:

lokacija-1

lokacija-2

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

 • 6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta
 • Kompletna oprema za potrebe obrazovanja
 • Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)
 • 23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEMJ. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA
 • img_6272
 • img_6280

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

 • U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA
 • U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.