Category Archives: Voditelj turističke poslovnice

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA TURISTIČKE VODIČE I VODITELJE TURISTIČKIH POSLOVNICA

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I

POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVNICA“

 

Voditelj programa: prof. dr. sc. Drago Ružić

Koordinator programa: dr. sc. Ivan Kelić

Mjesto održavanja: Adria Edu, Vinjan, Istarska 27

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Program stručnog usavršavanja za polaganje stručnog ispita izvodi se kroz 64 sata interaktivne nastave i praktične primjene stečenog znanja za voditelja poslovnice i 101 sat za turističkog vodiča.

 

Riječ voditelja

Imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, a sukladno potrebama regije organizira Program polaganja stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica koji je reguliran Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče i Ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08).

 

Republika Hrvatska je država zemljopisno smještena na prijelazu iz srednje u jugoistočnu Europu. od 2013. god. Je članica Europske unije. Zemlja sa umjerenom klimom, bogata prirodnim bogatstvima, bogatom povijesnom tradicijom iz koje su očuvani povijesni spomenici, umjetnička i znanstvena djela postaje zanimljiva turistima.

 

Sukladno čl.26.st.7. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) uz prethodno mišljenje ministra kultura donesen je Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama.

Republika Hrvatska postalo je poželjno odredište za turiste iz cijelog svijeta. Budući da za određene lokalitete koji su dijelovi županija moraju grupe voditi ovlašteni vodiči bilo je neminovno prionuti obrazovanju tih profila. Još davne 1998. god. Ekonomski fakultet u Osijeku određen je od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske kao ustanova koja će provoditi ovu vrstu obrazovanja za osam županija istočne Hrvatske. Nakon što polaznici prođu opći i posebni dio obrazovanja, ukoliko žele dobiti certifikat za druge županije moraju položiti samo posebni dio programa, jer je opći dio programa priznat u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Povezivanjem teorije i prakse, generacije završenih vodiča dobile su priliku za zaposlenje te ujedno su postali i promotori turističke bogate ponude i kulturno-povijesne baštine.

Prof. dr. sc. Drago Ružić

 

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) završenog programa stručnog usavršavanja za turističkog vodiča i voditelja poslovnice ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o političkom i gospodarskom sustavu RH, o turizmu u praksi i turističkom zakonodavstvu, o hrvatskoj povijesti i zemljopisu.

Tematska područja:

Polaznici programa za turističke vodiče obvezni su položiti slijedeće kolegije:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turističkog zakonodavstva
 4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 5. Hrvatska povijest
 6. Turistički zemljopis Hrvatske
 7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
 8. Strani jezik i kultura govorenja i pisanja
 9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča
 10. Pristupni radovi

 

Polaznici programa za voditelja poslovnice obvezni su položiti slijedeće kolegije:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 4. Osnove turističkog zakonodavstva
 5. Turističke agencije
 6. Vježbe
 7. Pristupni rad: incoming i outgoing program
 8. Pristupni radovi

 

Ekonomski fakultet u Osijeku rješenjem ministra turizma je ovlašten za organizaciju stručnog ispita za turističkog vodiča za županije:

– Osječko-baranjsku,

– Vukovarsko-srijemsku,

– Brodsko-posavsku,

– Požeško-slavonsku.

– Varaždinsku,

– Međimursku,

– Krapinsku,

– Bjelovarsko – bilogorsku,

– Koprivničko – križevačku.

 

Završni rad:

O položenom stručnom ispitu svakom pristupniku izdaje se uvjerenje koje sadrži elemente koje određuje Ministarstvo turizma.

Uvjerenje potpisuje dekan i predsjednik ispitnog povjerenstva. Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za određenu županiju, kao i voditelja turističke poslovnice čije uvjerenje vrijedi za cijelu Hrvatsku i ostvaruje 10 ECTS bodova

Profesori:

Nastavu izvode sljedeći profesori, predavači i suradnici:

 1. Prof.dr.sc. Željko Turkalj
 2. Prof.dr.sc. Drago Ružić
 3. Prof.dr.sc. Branimir Dukić
 4. Branko Matišić, prof.
 5. Stipan Nađ, prof.
 6. Dr.sc. Margareta Turkalj Podmanicki
 7. Mr.sc. Maja Donadić
 8. Senka Janjanjin-Krklješ, dipl.iur.
 9. Željko Benić, dipl.iur.
 10. Ljerka Radoš, prof.
 11. Mirna Hocenski Dreiseidl, prof.
 12. Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar
 13. Dr.sc. Ivan Kelić

 

Cijena Programa:

 Cijena stručnog ispita za voditelja poslovnice (uključuje troškove seminara i polaganja ispita) utvrđuje se u iznosu od 5.500,00 kn, a za vodiče u iznosu od 4.500,00 kn.

 Kandidati koji pohađaju u istom terminu oba seminara plaćaju 7.500,00 kn.

 Ukoliko kandidat polaže samo opći ili samo posebni dio seminara cijena se kreće od 2.250,00 kn.

 Kandidat koji ponavlja ispit plaća 100,00 kn za svaki izlazak na ispit.

 Podaci za plaćanje: žiro-račun Fakulteta 2500009-1102013376 (Hypo Alpe Adria Bank d.d.), poziv na broj: „ OIB polaznika“.

 

Informacije i kontakti:

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/seminar-za-turisticke-vodice-i-voditelje-poslovnica/ ili se možete obratiti:

Dr. sc. Ivan Kelić tel: + 385 (0) 31 22 44 00 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4052 e-mail: ikelic@efos.hr